укр рус Дошка оголошень Додати оголошення
Шукати на сайті та у каталозі товарів
Переглянути каталог

Специфіка Інтернет-маркетингу (за книгою І. Литовченко "Інтернет-маркетинг")


Специфіка Інтернет-маркетингу

Успішне існування в новій реальності визначається  значною  мірою  застосуванням  як  традиційного  маркетингу, так і розробкою специфічних прийомів і засобів роботи в Інтернеті. В цілому мова йде про формування нового напряму в теорії маркетингу: Інтернет-маркетингу.
Питання  Інтернет-маркетингу  є  предметом  наукових  досліджень  таких  іноземних  авторів  як  Котлер  Ф.,  Хенсон  У., Хартман А., Еймор Д., Леві Ж., І. Успенський та інш. Вони досліджували феномен віртуальної економіки, тенденції її розвитку,  віртуальне  мікро- та  макромаркетингове  середовище, веб-можливості  для  ведення  бізнесу,  природу  формування  та специфіку функціонування комплексу маркетингу в Інтернет-просторі.
Перший  у  світі  навчальний  курс  лекцій  «Принципи Інтернет-маркетингу» був прочитаний У.Хенсоном в 1996 році в інтелектуальному центрі Кремнієвої долини (США) — Стенфордському університеті. В ньому теоретично обгрунтувавано передумови становлення нового напряму маркетингу, розглянуто його специфічні риси та перспективні напрями розвитку віртуальних локальних ринків, що реально діють, систематизовано  та  узагальнено  досвід  провідних  американських  компаній щодо маркетингової діяльності в Інтернеті. Розглянемо його переваги.

Глобалізація.

Онлайновий маркетинг, що доступний як малим, так і середнім фірмам незалежно від їх «віку» і географічного місцезнаходження. Він дає можливість пошуку і доступу до інформації, а також надання власних товарів і послуг із будь-якої точки земної кулі. Свобода доступу користувачів Інтернету до інформаційних ресурсів не обмежується державними кордонами  і  національними  доменами,  але  мовні  кордони  зберігаються. Головною мовою Інтернету є англійська мова. Другою по популярності є китайська мова, а третя — іспанська.

Інформація.  

Інтернет  пропонує  для  маркетингових  досліджень будь-яких процесів такі можливості, які не може запропонувати жодне інше джерело інформації. Приватні і юридичні особи швидко та легко можуть одержати величезний обсяг інформації про компанії, їхню продукцію, конкурентів, партнерів і т.д., що дозволяє зробити вибір. Доступ до інформації здійснюється  практично  миттєво  і  безмежно.  Великі  можливості пропонуються щодо визначення та охоплення території. Маркетологи мають змогу здійснювати постійні пасивні маркетингові  дослідження,  вивчати  цільовий  сегмент  ринку,  цілеспрямовано проводити активні опитування, аналізувати навігацію на веб-сайті та попит щодо тієї або іншої інформації зі сторінок і т.д. Всесвітнє павутиння для спеціалістів з РR стало інструментом  моніторингу  та  формування  суспільної  думки. Досить важливо, що Інтернет дозволяє проводити моніторинг незалежно  від  власної  зацікавленості  тією  чи  іншою  подією, або явищем. Дешевина, оперативність та відносна (а іноді й повна) анонімність отримання інформації відкривають перед маркетологами широкі можливості.

Зручність для споживачів.

По-перше — це швидке використання інформації, замовлення товарів і послуг в будь-який час доби, не виходячи з дому, видомо, як формат 24/7. В Інтернеті не потрібно заощаджувати на часі та місці. Про продукт можна написати, помістити його фото, зробити звуковий і відеосупровід.

Платоспроможна і соціально активна аудиторія.

Наявність комп’ютера й Інтернету — ознака середньої і високої купівельної спроможності. Це значить, що в мережі найцікавіша для компанії  аудиторія.  Крім  того,  користувачі  Інтернету  —  це люди, що активно заявляють про свої переваги і досвід. Недарма  одночасно  зі  зменшенням  довіри  до  традиційної  реклами збільшується вплив форумів, блогов і співтовариств. їм довіряють, тому що кожне повідомлення — це думка живої людини, що має репутацію, яку вона цінує. Якщо почати говори ти з користувачами мережі однією мовою, незабаром вони почнуть говорити про товар, про компанію.

Зниження рівня впливу на споживача.

Споживач не піддається впливу раціональних і емоційних чинників переконання як близьких, родичів та друзів, так і продавців. Зберігається конфіденційність покупки й одержання інформації.

Швидка  адаптація  до  ринкових  умов.  

Постачальники  можуть  оперативно  доповнювати  торговельні  пропозиції,  регулювати  ціни  і  характеристики  продукції.  Інтернет  дозволяє слідкувати за тенденціями розвитку переваг споживачів. Він навіть здатен їх формувати.

Зниження  витрат  компанії. 

Інтернет-маркетинг  дозволяє зменшити витрати на збереження і страхування товарів, створення і підтримку каталогів, внутрішній документообіг, витрати на відрядження та інше.

Побудова партнерських відносин компанії зі споживачем.

Компанії мають можливість більш тісних контактів, створення форумів, телеконференцій та ведення діалогів у режимі реального часу, швидкого реагування на запити споживачів і вимоги партнерів, що постійно змінюються.

Просування  товарів  і  послуг,  бренду  компанії. 

Реклама і рекламні компанії практично не мають ні територіальних, ні часових меж. Велике значення набувають партнерські програми та обмін посиланнями, формування лінкообміну. Інтернет-реклама  вимагає  набагато  менших  витрат  на  підготовку  та випуск, ніж традиційні ЗМІ. Ціна 1 контакту виявляється на 1—5 порядки нижча, при цьому ці контакти значущі. Кожен контакт і вся аудиторія в Інтернеті максимально прозорі. Дані відслідковуються  незалежними  лічильниками  і  доступні  для контролю. Не важко з’ясувати, яка реклама має позитивний результат, а яка — ні, та оперативно внести зміни.

Інтерактивність.  

В  Інтернеті  можна  прямо  взаємодіяти  зі споживачем: у живій дискусії показувати переваги товару, дізнаватися думку користувача і залежно від отриманої інформації динамічно змінювати підхід.

Проте Інтернет має свої обмеження, серед яких до важливих для маркетолога слід віднести наступні:

Збільшення конкуренції.

Відсутність кордонів та вихід на світовий віртуальний ринок значно збільшує кількість як споживачів, так і конкурентів. Аналогічно з традиційним бізнесом необхідно конкурувати щодо запропонованих цін та асортименту товарів. Крім того, доступність до широкого контенту на веб-сайті компанії робить її вразливою для конкурентів внаслідок можливості максимально вилучати ділову інформацію (ведення веб).

Значних  вкладень  потребує  перше  входження  в  Інтернет-бізнес.

Разом з тим воно має свої особливості в умовах України, супроводжується великими різноманітними ризиками з високим рівнем невизначеності, тривалим періодом повернення інвестованого капіталу. Усі відомі приклади успішного ведення у віртуальній економіці стосуються великих комерційних підприємств, як правило гібридних (тобто що працюють як у реальній, так і у віртуальній економіці) із хорошим фінансуванням веб-проектів. Численні дані свідчать, що на сьогодні малі підприємства та торговельні організації не витримують довготривалих первісних витрат.

Продукція,  яку  споживачі  не  бажають  придбати  за  допомогою Інтернету.

До таких товарів належать, наприклад, нестандартизовані  продукти  харчування,  дорогі  меблі,  взуття, ювелірні вироби. Це категорії товарів, для яких найважливішими споживчими властивостями є смак, аромат, смакові та індивідуальні характеристики та ін. Окрім того, існує категорія покупців, для яких важлива особиста присутність при виборі  матеріального  товару,  можливість  шопінгу,  позитивний психологічний настрій та ін.

Проблеми  виконання  замовлень.
 
Для  багатьох  компаній у  напружені  періоди  закупівель  виникають  такі  проблеми, як затримка доставки продукції, переплутані товари та адреси, вихід з ладу веб-сайтів через перевантаження при різкому збільшенні відвідуваності.

Небезпечність,  шахрайство  та  конфіденціальність.
 
Небезпечність,  шахрайство  та  конфіденціальність продовжує залишатися основною проблемою і для індивідуальних, і для корпоративних користувачів. Так, 95 % американських користувачів неохоче розкривають номери кредитних карток в Інтернеті, оскільки небезпека крадіжок грошей з рахунку залишається достатньо високою.

Авторські права і стандартизація

Авторські права і стандартизація в остані роки є найбільш актуальною проблемою. Вона пов’язана з цифровою природою інформації  та  інформаційних  продуктів,  які  легко  копіювати. З другого боку майбутнє мережі Інтернет пов’язано з розробкою і впровадженням певних стандартів в цілях створення стабільної інфраструктури, яка б зробила комп’ютерну мережу надійнішою, доступнішою для користувача, наблизивши її до таких комунальних послуг як электро- і водопостачання і телефонний зв’язок.

Виникнення онлайнового маркетингу змінює вимоги до роботи  маркетолога. 

Насамперед  це  усвідомлення  глобальності позачасового ринку, що не має державних, митних та інших кордонів, з притаманними йому культурними і національними особливостями та стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Отже, у новому середовищі діють основні явища, фундаментальні елементи яких: технологія, економіка і маркетинг. Виділені тенденції стають опорною базою, користуючись якою можна зрозуміти сутність успішних стратегічних маркетингових дій, оптимальних тактичних прийомів і виникаючих можливостей, прогнозувати їхнє наступне використання (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Модель ЦМО-тенденції Інтернет-маркетингу
Важливими  елементами  маркетингу  в  новому  середовищі є:  швидкість,  орієнтованість  на  індивідуальні  потреби  і  діалоговий режим; ключові аспекти технології, що забезпечують ці можливо сті, та економічні чинники, що впливають на розвиток  Інтернет-індустрії.  Отже,  можна  зробити  важливі  для маркетологів  висновки.  Інтернет,  більш  ніж  будь-який  окремий продукт або технологія, схожий на живу систему. Весь час в  ньому  спостерігаються  зрос тання,  змінювання,  стиснення інформаційних  продуктів  і  мережних  процесів.  Підприємці й розробники перебувають у постійному творчому процесі, намагаючись відшукати нові способи використання старих прийомів або пропонуючи зовсім нові шляхи взаємодії в мережі. Успішні спроби такого роду стимулюють людей більше займатися мережною творчістю, а це у свою чергу залучає нових інвесторів і споживачів. У такому безупинно мінливому динамічному режимі створюється віртуальний світ споживачів і постачальників, де з’являються нові товари, можливості, формується новий економічний та соціальний простір.

За матеріалами: Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури,  2011. стор. 15 - 20.

 


Останні коментарі до сторінки
«Специфіка Інтернет-маркетингу (за книгою І. Литовченко "Інтернет-маркетинг")»:
Всьго відгуків: 0    + Додати коментар