укр рус Дошка оголошень Додати оголошення
Шукати на сайті та у каталозі товарів
Переглянути каталог

Пошук маркетингової інформації у віртуальному середовищі (за книгою І. Литовченко "Інтернет-маркетинг")


ПОШУК МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Принципи пошуку

Успішне  ведення  бізнесу  неможливе  без  використання  необмежених  інформаційних  ресурсів  віртуального простору.  Інтернет  незамінний  для  маркетингової  розвідки, збирання та аналізу інформації щодо становища на ринку, коли компанія приймає рішення про вихід в глобальну мережу для роботи, або на порозі здійснення нових маркетингових стратегій розвитку. Він зазвичай дозволяє швидко «націлитись», тобто зорієнтуватися в ситуації в цілому, намітити об’єкти, які утримують потрібну інформацію, а також джерела, що дозволяють цю інформацію одержати. Окрім того, за допомогою Інтернету зручно приймати довідкову інформацію, а іноді він дає змогу відстежити динаміку фактів або думань щодо тихий чи інших питань, здійснити віддалене, безконтактне та непомітне для об’єкта спостереження за ним або пошук його слідів на іншому кінці земної кулі.
Інтернет надав новий зміст методам збирання та системам маркетингової інформації компаній. Як і в традиційному маркетингу, система маркетингової інформації для підприємства, що працює у віртуальному середовищі, складається з чотирьох основних  підсистем:  зовнішня,  внутрішня,  маркетингові  дослідження та аналіз інформації, а також розробка рекомендацій з питання, що розглядається. Можна одержати різноманітну інформацію про способи її пошуку в Інтернеті. Розглянемо можливості пошуку та методи систематизації інформації, що необхідні сьогодні професійному маркетологу.

В Інтернеті вже зараз є величезна кількість інформації, і з кожною годиною її стає все більше і більше. У Всесвітньому павутинні можна знайти як все, що вам потрібно, так і нічого не знайти, якщо не знати, де шукати, або «загубитися» в обсязі неточної інформації. Веб можна порівняти із бібліотекою небачених розмірів. На її «стелажах» — книги, журнали, газети, відеофільми, звукозаписи, комп’ютерні програми та ігри, фотографії, картини видатних митців, а також величезна кількість різноманітних товарів, які можна не лише побачити, а й купити. Загалом — мільйони одиниць збереження. «Стелажі» тягнуться на кілометри, їх кількість (кількість веб-сторінок) становить мільйони. Та хоча інформація на кожному веб-вузлі якось структурована, все одно віднайти потрібну інформацію було б практично неможливо, якби в цій бібліотеці не було каталогів, що нагадують бібліотечні.
Проблему пошуку потрібної інформації на нескінченних «стелажах» WWW допомагають вирішити:
•  пошукові машини;
•  каталоги або тематичні вказівники;
•  форуми, конференції, чати, дошки оголошень, блоги.

Кожного дня в Інтернеті народжуються сотні нових сайтів, тому знайти потрібну інформацію стає все важче і важче. Отже, все  більшу  цінність  набувають  інструменти,  спрямовані  на  її структуризацію. Пошукові машини і є такими інструментами, основне завдання яких — знайти контент та відсортувати сторінки в порядку зменшення інтересу для автора запиту, тобто максимально релевантно запиту.
Контент — (content) зміст, наповнення веб-сторінки; містить у собі графіку, текст, мультимедіа, звук.

Пошукові  системи  —  це  особливі  програми,  призначення яких зчитувати повністю або частково зміст веб-сторінок, структурувати інформацію в спеціальні власні локальні мережі та максимально швидко виводити користувача на сайт або перелік сайтів з необхідною в даний момент інформацією. Пошукові системи ведуть пошук за ключовими словами та надають інформацію, в якій міститься веб-адреса і пряме гіперпосилання на потрібну сторінку.
Усі пошукові машини (сьогодні їх в Інтернеті більше ніж 400) працюють приблизно за одним і тим самим алгоритмом та засновані на однакових принципах. Проте обсяг обробленої інформації та критерії систематизації в них різні, тому часто результат є досить розпливчастим та містить у собі масу непотрібної інформації, а якісний пошук іноді досягається лише після використання синонімів як ключових слів. Окрім того, метод перегляду десятка запропонованих посилань забирає багато часу.

Для професійного маркетолога важливо зрозуміти:

а) на чому засновано пошук;
б) як він реалізується;
в) який обсяг та спеціалізація інформації;
г) як структурована інформація в пошуковій системі.

Отже, треба знати в яких випадках, за якою інформацією, до якої саме пошукової системи слід звертатися маркетологу.
Виникає  поняття  релевантності  —  відповідності  змісту  веб-сторінки запиту користувача в пошуковій системі.
Пошукові машини використовують три основні оператори, що становлять основу булевої алгебри (її також називають булевою логікою або Boolean), хоча для кожної машини вони можуть мати свої відмінності. Це логічні оператори: «І», «АБО» та «НІ», або знаки, що їх замінюють (символ «+» або пропуск після оператора).

Працюють вони наступним чином:

•  Логічне  «І».  Якщо  між  двома  словами  в  запиті  стоїть опе ратор  «І»,  то  внаслідок  пошуку  будуть  знайдені  лише  ті докумен ти, в яких є обидва слова.
•  Логічне  «АБО».  Якщо  між  двома  словами  знаходиться опе ратор  «АБО»,  то  результатом  пошуку  будуть  документи, в яких є хоча б одне з цих слів. Якщо не зроблено обмежень, то матеріали, в яких присутні обидва слова, також будуть знайдені.
•  Логічне «НІ». Якщо два попередніх оператори описували ті слова, які є у запиті, то оператор «НІ» слова з величезного, але кінцевого масиву інформації виключає.

Кожна повноцінна пошукова машина має власний штат роботів, або «павуків» — це програми, які перестрибують з однієї сторінки на іншу та сканують тексти, що в них знаходяться, не  заглиблюючись  при  цьому  в  їхній  зміст  (їх  ще  називають крауле-рами (crawlers) і спайдерами (spiders)). Після цього вони скидають документи на сервери своїх власників та переходять до наступних сторінок. Вони знаходять так зване гіперпосилання (це те саме, при наведенні на що курсор набуває вигляд розкритої долоні і при кліку на яку відбувається перехід на іншу сторінку) та просуваються по ньому. Тому, якщо на сторінку не зроблено жодного гіперпосилання, «павук» не прийде на неї.
Розробники будь-якої веб-сторінки зацікавлені в тому, щоб її відвідувало якомога більше користувачів, тому вони самі повідомляють на пошукові вузли інформацію про свою сторінку, власноручно заповнивши спеціальну форму на сайті пошукової машини. Це робиться безкоштовно.
На сервері пошукової машини текст розділяється на окремі слова, кожному з яких привласнюють координати, що заносять в таблицю сервера разом із гіперпосиланням на ІР-адресу.
Пошукова машина — це велика локальна мережа, що складається з потужних комп’ютерів з великим обсягом дискової пам’яті. Ці машини розділені на підгрупи (так звані кластери), між  якими  розподіляється  інформація,  зібрана  «павуками».

Коли пошукова система отримує запит, вона шукає відповідь саме у своїй таблиці, а не в Інтернеті. При цьому важливо зрозуміти, як «павук» вирішує, з якою частотою йому слід відвідувати ту чи іншу сторінку. Це виглядає таким чином. Попрацювавши зі сторінкою, «павук» вертається на неї, наприклад, через два тижні. І якщо бачить, що не відбулося жодних змін, то він планує наступне відвідування через більш довгий період — наприклад, через місяць. А якщо і тоді не знайде новин, то навідається сюди ще пізніше, через півтора-два місяці. Ось чому нерідко буває так, що пошукова машина на запит дає результат, а спроба перейти на сторінку за отриманим посиланням виявляється безрезультатною — швидше за все, цієї сторінки вже не існує на цьому місці, але «павук» на неї давно не заходив, і, отже, пошукова система не знає про її знищення. Комплекс таких процесів називається індексацією.

Популярність пошукової системи складається з безлічі чинників:  якості  пошуку,  розмаїтості,  актуальності  й  зручності додаткових сервісів, «розкрученості» марки, адаптованості до потреб мешканців конкретної країни. 
Нижче наведено таблицю, яка показує розподіл ринку пошукових систем у списку з вибраних країн,
станом на 2013 рік:
Search engine popularity by country

Джерело таблиці: http://returnonnow.com

Отже, з таблиці можна побачити, що в більшості країн компанія Google залишається лідером пошукового ринку (принаймні, станом на 2013 рік, для якого наведено цю статистику).

Пошукова  система  Google.  

Принцип  пошуку  різниться від застосованого в інших системах. Він дає чудові результати: високий ступінь відповідності отриманих результатів тим, що необхідно одержати, тобто високий ступінь релевантності. У перших 5—10 посиланнях, знайдених пошуковим сервером Google, швидше за все, виявляється саме те, що було потрібно. Серед усіх посилань Google самостійно вибирає те, яке, на його думку, максимально відповідає запиту. Щоб потрапити на вибраний сайт, досить клікнути на другій кнопці, що знаходиться поруч зі стандартною кнопкою пошуку. Крім досить опрацьованої машини пошуку, Google пропонує каталог, в якому є безліч посилань на українськомовні сайти. Пошук здійснюється також у групах новин. Завдяки новаторській й ефективній системі пошуку, а також підтримці великої кількості мов Google стає все популярнішим і претендує на звання «розвідувача № 1» в Інтернеті, виправдовую чи свою назву — «гугол», тобто число, що дорівнює одиниці зі ста нулями.
Треба відзначити проте, що Google, завдяки постійному розвитку  і  динамічному  створенню  багаточисельних  додаткових послуг, вийшов з класу пошукових систем і трансформувався в багатофункціональне онлайнове середовище.  В табл. 2.2 показаны сервіси, які свого часу впроваджувалися компанією Google (причому політика компанії допускає, що деякі з сервісів, які не виправдали сподівань, можуть і припинити функціонування).

Інтернет-маркетинг. Характеристика основних сервісів Google

Інтернет-маркетинг. Характеристика основних сервісів Google

Інтернет-маркетинг. Характеристика основних сервісів Google

Найважливіша особливість сервисів Google і головна причина їх популярності — постійний розвиток. Головне — простий лаконічний дизайн, все максимально орієнтовано на користувача, головна мета, на перший погляд парадоксальна, полягає в тому, щоб люди щонайшвидше отримали потрібну інформацію і пішли з сайту, Розробники пропонують нові сервіси і програмні продукти, які мають високий стандарт якості. Передумовою успіху є також грамотна інтеграція сервісів: більшість з них «зав’язано» на электроній пошті, і це схиляє користувачів до вибору продуктів Google. Якісні сервіси і програми, орієнтовані згідно з потребами користувачів, доступні безкоштовно і які відмінно працюють, згідні задовольнити найвимогливіші запити користувачів Інтернету.

Проблеми пошукових систем.

Пошук за ключовими словами — найпоширеніша форма використання пошукових систем, але проблема цього підходу полягає в тому, що результат виходить досить розпливчастим і містить безліч непотрібної інформації.  Найчастіше  ключові  слова  мають  кілька  значень, і якісного результату можна досягти часом тільки за рахунок використання синонімів. Проте, метод перегляду вимагає занадто багато часу. Цю проблему намагаються вирішити за допомогою каталогів, наприклад таких як Yahoo, однак класифікація матеріалів мережі вручну занадто трудомістка та малоефективна; крім того, ще не всі дані піддаються класифікації. Тому необхідні нові концепції пошуку, а разом з ними й нові програми, здатні категорізувати веб-сайти автоматично.

Текстові  документи  в  спеціальних  форматах  (наприклад, PostScript або Star Office Documents) недоступні для багатьох пошукових систем, оскільки текстова інформація в цих форматах подається по-іншому. Те саме стосується сканованих документів, відео- і аудіокліпів. Наповнення файлів у цих форматах поки що недоступне для розпізнавання пошуковими системами.

Дослідження розробки пошуку й надання даних спрямовані на вдосконалення ефективності пошуку. Пошукові системи в Інтернеті надто специфічні й не справляються з розмаїттям форматів баз даних і типів файлів. Для вдосконалення пошуку необхідно, щоб системи могли здійснювати пошук за різними форматами файлів: текстовими документами, графічними, звуковими та ін. Отже, інтеграція баз даних залишається єдиним шляхом для створення в майбутньому по-справжньому ефективної пошукової системи.
Щоб одержати якісніші результати пошуку, слід поліпшувати не тільки технології пошуку. Особливо важливо для маркетолога  удосконалювати  використовуваний  інтерфейс,  створюючи його більш відповідним типу користувача (наприклад, випадковий користувач, дослідник, користувач зі специфічними запитами).

Каталоги або тематичні покажчики, енциклопедії.

Ще один шлях систематизації інформації — це створення каталогів або те матичних покажчиків, що являють собою ієрархічно організовану тематичну структуру, в якові, на відміну від пошукових машин інформація подається з ініціативи користувачів. Інформація у веб-каталогах організовується у вигляді деревовидної структури,  зазвичай  за  тематичною  ознакою  і  відповідно  до рейтингу. Адреси і описи веб-сайтів заносяться в каталог по заявці. Сторінка, що додається, повинна бути жорстко прив’язана до  прийнятих  в  каталозі  категорій,  а  записи  вносяться  web-мастером, модератором. У багато каталогів попасти важко, де-які цю послугу надають платно. Фактично пошук ведеться не в Інтернеті, а в комп’ютерних тематичних базах даних. В цю категорію можна віднести й Інтернет-енциклопедії. У мережі існують вузли, що спеціалізуються на наданні «енциклопедичних» знань. Переваги будь-якої «звичайної» енциклопедії — це її всебічне охоплення всіх галузей знань, авторитетність, вивіреність кожної статті, відсутність статей-одноденок. До певної міри  енциклопедія  —  антипод  багатьох  неякісних  сторінок у мережі.

Наведемо як приклад деякі з них:

•  Ілюстрований енциклопедичний словник.
•  Енциклопедичний словник Брокгауза й Ефрона.
•  Енциклопедія «Перша медична допомога».
•  Енциклопедичний  словник  «Всесвітня  історія»  (близько 2300 статей, 930 ілюстрацій).
•  Енциклопедія «Народи й релігії світу».
•  Тлумачний словник «Економіка підприємства».
•  Web-енціклопедія України.

Телеконференції.

Деякі користувачі, що мають спільні інтереси, обговорюють свої проблеми за допомогою конференцій, які можна порівняти з великими дошками оголошень. Кожен користувач  Інтернету  може  зазирнути  на  відповідний  сайт, прочитати вже наявні повідомлення та новини й додати до них свої коментарі, зауваження, заперечення або про щось запитати. При цьому демонструються внутрішні знання, тому конференція є дуже потужним засобом формування думки. Мережні  новини  передають  повідомлення  «від  одного  до  багатьох». Кожен вузол мережі, що одержав нове повідомлення, передає його всім вузлам, з якими він обмінюється новинами. В обговоренні теми телеконференції може брати участь багато людей, незалежно від їхнього місцезнаходження. Новини розділені за ієрархічно організованими тематичними групами, і ім’я кожної групи складається з імен підрівней. Існують як глобальні ієрархії, так й локальні для якої-небудь організації, країни або мережі.
Залежно  від  онлайнової  служби  або  Інтернет-провайдера можна мати доступ приблизно до 12 000 конференцій. Usenet (користувальна мережа), міжнародна мережа конференцій за групами новин, дуже схожа на Інтернет і об’єднує більшу групу користувачів, що спеціалізуються на окремих видах знань, діяльності, хобі й т.д.

Чат.

Служба IRC (Internet Relay Chat) — система розмовних кімнат Інтернету (так званих чатів). Чати — це інтерактивна служба, що сприяє спілкуванню людей через Інтернет. Користувачі можуть приєднуватися до розмови й брати участь у чаті. Від традиційної форми розмови його відрізняє те, що в ньому спілкування відбувається шляхом набору тексту на клавіатурі. Із чатів маркетологи можуть отримати важливу інформацію.
Проте,  є  і  труднощі:  чати  функціонують  впродовж  24  годин і в них спілкується величезна кількість людей.

Збереження  результатів  пошуку.  

Маркетологу  перед  збереженням результатів пошуку необхідно чітко вирішити для себе, яка саме інформація й для чого йому потрібна.

У цілому схема збереження результатів пошуку інформації в Інтернеті може бути наведена в такий спосіб:
•  Зберегти сайт, сторінку або URL.
•  Відправити інформацію на роздрук.
•  Відправити сторінку або URL третій особі (в якої також має бути браузер з таким самим ступенем захисту, наприклад, з файєрволом, а можливо, і з більшим).
•  Залишити закладку.
•  Систематизувати закладки.

За  допомогою  програми  можна  завантажити  на  свій  комп’ютер  і  згодом  вивчити  вибрані  веб-сайти:  досліджувати  результати, не входячи в Інтернет, звертати увагу на зміни (відновлення,  пошук,  функції  ускладненого  виділення),  вести ретельний пошук у тексті, експортувати веб-сайти, завантажувати на свій комп’ютер вибрані посилання. Багато пошукових систем мають функції збереження результатів пошуку в Usenet, їх можна розмістити в хронологічному порядку або обмежитися підтримкою тільки сучасних.

Блоги.

Блог (англ. blog, від web log, «мережний журнал або щоденник подій») — це веб-сайт, основний зміст якого становлять  записи,  зображення,  мультимедіа,  що  регулярно  поповнюються.  Для  блогів  характерні  короткі  записи  на  невеликий  проміжок  часу.  Часто  блогом  називають  живий  журнал (ЖЖ)  —  персональний  щоденник,  запропонований  для  публічного перегляду у мережі, який пишеться блогером, користувачем, які веде блог. Десятки мільйонів блогів, що існують в світі, зазвичай тісно пов’язані між собою, блоггери читають і коментують один одного, посилаються один на одного і таким чином створюють певне інформаційне поле. Блоги можна поділити на особисті щоденники і тематичні ресурси. Зазвичай перші пишуть для невеликого круга знайомих, а другі — для широкої аудиторії. В сучасному Інтернеті блоги стають все-більш популярною формою надання інформації, в тому числі професіональної.
Відомим інтернет-маркетинговим агентством matik [www.matik.ru] був створений рейтинг щодо блогів, які надають професійну якісну інформацію з інтернет-маркетингу. Відбір блогів створювався  по  декількох  показників:  частоті  появи  нових постів, кількості підписчиків, активності читачів, акценту на оригінальних статтях, репутації автора і дизайну блогу.

У результаті в шор-аркуш опинились всього 12 проектів, які, на вигляд авторів, відповідають вимогам:
1. Blog.antonpopov.com «Блог об интерактивном-маркетинге и new media».
2. Blogbook.ru «Блог того же автора о блогосфере и маркетинге в социальных сетях».
3. Hiddenmarketing.ru/blog «Маркетинг в социальных медиа».
4. Virusok.ru «Блог о вирусном маркетинге».
5. Seowrite.ru «Маркетинг в социальных сетях».
6. Spiridonov.ru «Записки интернет-продюсера».
7. Btsmarketing.com «Блог о создании и развитии эффективных сайтов».
8. Smopro.ru  «Блог  о  продвижении  в  социальных  медиа».
9. Epochta.ru/blog «Интернет-маркетинг от очаровательной блондинки».
10.Marysam.com «Блог Марии Подоляк об интернет-маркетинге». 11. Julia-marketing.livejournal.com «Блог Юлии Трушиной». 12. Ace.kiev.ua «Блог об интернет-рекламе».

За матеріалами: Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури,  2011. стор. 21 - 41.


Останні коментарі до сторінки
«Пошук маркетингової інформації у віртуальному середовищі (за книгою І. Литовченко "Інтернет-маркетинг")»:
Всьго відгуків: 0    + Додати коментар